חברי הועד המנהל

עו"ד איתמר א. כהן

ייעוץ משפטי

שמעון צוריאלי

אודי שאולוב

רו"ח קרלוס צ'רטין

וועדת ביקורת

מר אלי גונן

חבר

עו"ד צבי א. רוטנברג

חבר

רו"ח יוסי קליינר

וועדת ביקורת ומבקר פנים

מר אברהם הופמן

חבר

גב' אורית בורלא

חברה

מר אברהם דרנגר

יו״ר

מר אריה דהן

חבר

אמנון אנג'ל

שגריר