גני החינוך המיוחד

במסגרת מערך גני מרכז וראייטי ירושלים ישנן שמונה כיתות גן לילדים עם צרכים מיוחדים, המופעלות על-ידי משרד החינוך ועיריית ירושלים. הגנים מיועדים לילדים שהגיעו לגיל חינוך ועד גן חובה.

הגנים שבאשכול:

גנים לילדים עם עיכוב התפתחותי שפתי – גן כרם, גן שקד, גן פטל, גן פקאן, גן רימון, גן שזיף, גן אתרוג, גן הדס

צוות הגנים מורכב מגננת אם, שתי סייעות ובת שירות לאומי.

הילדים מקבלים במסגרת הגן טיפולים פרארפואיים מגוונים: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, טיפול במוסיקה, ספורט טיפולי, פיזיותרפיה וכן עבודה בג'ימבורי ובמשחקייה.

שירה שלין

מנהלת גני ילדים בחינוך המיוחד

02-5391919 / 054-7909109

shirash75@gmail.com

שיתוף פעולה - בסיס להצלחה שלנו
הקשר החם בין הצוות לילדים בגן המיוחד

שיתוף הפעולה עם ההורים הוא בבסיס האני מאמין של אשכול הגנים.

מרגע קליטתו של הילד ההורים הופכים לשותפים לתהליך העבודה עם ילדם. מתקיימים עמם מפגשים לעיתים תכופות והם מוזמנים לצפות בטיפולים ולקבל הדרכה מהצוות המטפל. ההורים שותפים בכתיבת התל"א (תכנית הלימוד האישית) ומוזמנים לפגישות הדרכה ותמיכה עם הפסיכולוגית של הגנים ומנהלת האשכול. עקרון השיתוף והליווי ויכולת מתן המענה להורים ולמשפחות הכרחי ובסיסי ומהווה חלק נכבד בהצלחת הטיפול ובקידומו של הילד עם הצרכים המיוחדים.

מטרתנו היא ליצור עבור כל ילד מענה ייחודי לצרכיו על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל המצוי בו, תוך יצירת תנאים סביבתיים, חינוכיים וטיפוליים תומכים להשגת מטרותיו, העצמתו וקידומו. הסביבה הנורמטיבית העוטפת את הילדים בגני החינוך המיוחד משלבת, מאפשרת חשיפה והקניית הרגלים לכל ילד בהתאם לרמתו ויכולותיו והפוטנציאל הגלום בו.

ילדי הגנים במסגרת מרכז וראייטי ירושלים מתחנכים ומקבלים מענה לצרכיהם הייחודיים, מבלי להפרידם ולהרחיקם ממסגרות החינוך הרגילות.

חזון - גני החינוך המיוחד
הקשר החם בין הצוות לילדים בגן המיוחד

חזון אשכול גני החינוך המיוחד במרכז וראייטי ירושלים נבנה בהלימה מלאה לחזון העירוני.
בראשית השנה, נבנית לכל ילד תכנית לימודים אישית (תל"א) המציגה את מוקדי הכוח והמוקדים לחיזוק בהתאם לצרכיו, יכולותיו וכישוריו של כל ילד וילדה בהתאמה אישית. התכנית נבנית בשיתוף פעולה מלא עם ההורים, הצוות הרב מקצועי והילד בעצמו.
תכנית הלימודים נבנות בהלימה לסטנדרטים בגיל הרך בחינוך הלשוני, במדעים, מתמטיקה, 'אני והסביבה' ו'לב 21'.
תחום השילוב מקבל התייחסות באופן ייחודי ומותאם לצרכיו המאובחנים, יכולותיו והפוטנציאל הקיים בכל ילד, כך שניתן לראות דגמים שונים שבהם הילדים משתלבים בחברת ילדים מהגנים הרגילים. תכנית השילוב מביאה לידי ביטוי את הייחודיות של כל ילד וילדה ומתייחסת לצרכים האישיים של כל אחד ואחת.
בבסיס החזון עומד עקרון המקצועיות וההתמקצעות של הצוות החינוכי-טיפולי, כך שמושקעים משאבים משמעותיים בהנחיה מגורמים שונים אשר מכשירים ומלווים את הצוות בהתאם לתכניות הליבה של מנח"י (מנהלת החינוך ירושלים).
הצוות עובד בהתאם לסטנדרטים הגבוהים במערכות החינוך ומפתח תכניות לימודים אישיות, כיתתיות וגניות ומשתתף במגוון השתלמויות.
הצוות עובד כיחידה מגובשת אחת, בה כל איש צוות מהווה חלק גדול ומשמעותי משלם אחד. מטרתנו היא שכל אחד מאנשי הצוות יבטא את עצמו ויממש את כישוריו המקצועיים, כך שתלווה אותו תחושת סיפוק, אחריות והעצמה ומכאן, יכולת הביטוי של מה שהוא מביא עמו לשטח.