בעלי תפקידים במרכז וראייטי ירושלים:
מנהלת פרוייקטים

 

דליה שלונסקי

02-5391904

var14@variety.org.il

רכזת מועדוניות ההעשרה

חן קיציס

02-5391919

chenchkitsis@gmail.com

רכזת ממל||ה -המשחקיה הטכנולוגית (משחקיית מילבת לילדים המיוחדים)

 

דליה שלונסקי

02-5391904

var14@variety.org.il

 

רכזת מרכז האבחון, צמיחה

 

אילת קושניר

02-5391950

var8@variety.co.il

מזכירת מרכז האבחון, צמיחה

אלישבע אמיר

02-56666608

mazkirut@variety.org.il

מנהלת גני הילדים ,חינוך רגיל

נעה שחם

02-5391921

var17@variety.org.il

מזכירת גני הילדים

ורד עדיקה

02-5391921

var13@variety.org.il

מנהלת גני הילדים, חינוך מיוחד

שירה שלין

02-5391919

shirash75@gmail.com

רכזת היחידה ההתפתחותית לטיפול באוטיזם, צמיחה

סיגל מגן (ימין), רכזת יחידת התפתחותית

02-5391963

var18@variety.org.il

מזכירת היחידה התפתחותית לטיפול באוטיזם, צמיחה

גלינה קנבסקי

02-5391968

tzmicha@tzmicha.co.il

מנכ״לית מרכז וראייטי ירושלים

 

עדית קופרמן

02-5391911

adit@tzmicha.co.il 

עוזרת מנכ||לית מרכז וראייטי ירושלים

שרון לוזון

02-5391911

var16@variety.org.il

מזכירת הנהלה

חנה מגן

02-5391911

var15@variety.org.il

רכזת פעילויות וגיוס משאבים

 

חמוטל ניב

02-5391927

Var5@variety.org.il

 

רכזת מתנדבים

 

נעה שחם

02-5391921

var17@variety.org.il