בעלי תפקידים במרכז וראייטי ירושלים:
מנהלת פרוייקטים
 

דליה שלונסקי

02-5391904

var14@variety.org.il

רכזת מועדוניות ההעשרה

מיכל אשל

02-5391928

mo.var04@gmail.com

רכזת ממל||ה -המשחקיה הטכנולוגית (משחקיית מילבת לילדים המיוחדים)
 

דליה שלונסקי

02-5391904

var14@variety.org.il

 

רכזת מרכז האבחון, צמיחה
 

אילת קושניר

02-5391950

var8@variety.co.il

מזכירת מרכז האבחון, צמיחה
אלישבע אמיר

02-56666608

mazkirut@variety.org.il

מנהלת גני הילדים ,חינוך רגיל
נעה שחם

02-5391921

var17@variety.org.il

מזכירת גני הילדים
ורד עדיקה

02-5391921

var13@variety.org.il

מנהלת גני הילדים, חינוך מיוחד
שירה שלין

02-5391919

shirash75@gmail.com

רכזת היחידה ההתפתחותית לטיפול באוטיזם, צמיחה
סיגל מגן (ימין), רכזת יחידת התפתחותית

02-5391963

var18@variety.org.il

מזכירת היחידה התפתחותית לטיפול באוטיזם, צמיחה
גלינה קנבסקי

02-5391968

tzmicha@tzmicha.co.il

מנכ״לית מרכז וראייטי ירושלים
 

עדית קופרמן

02-5391911

adit@tzmicha.co.il 

עוזרת מנכ||לית מרכז וראייטי ירושלים
שרון לוזון

02-5391911

var16@variety.org.il

מזכירת הנהלה
חנה מגן

02-5391911

var15@variety.org.il

רכזת פעילויות וגיוס משאבים
 

חמוטל ניב

02-5391927

Var5@variety.org.il

 

רכזת מתנדבים
 

נעה שחם

02-5391921

var17@variety.org.il