חברי הועד המנהל

מר ששי עמית

חבר

גב' דפנה ניימן

חברה

מר ראובן אבלגון

חבר

מר אלי גונן

חבר

עו"ד צבי א. רוטנברג

חבר

מר יואב יפה

חבר

עו"ד עדי אתר

ייעוץ משפטי

מר זאב אולשטיין

חבר

מר אברהם הופמן

חבר

גב' אורית בורלא

חברה

רו"ח קרלוס צ'רטין

וועדת ביקורת

מר אברהם דרנגר

יו״ר

מר אריה דהן

חבר

רו"ח יוסי קליינר

וועדת ביקורת ומבקר פנים

אמנון אנג'ל

שגריר