טופס הרשמה לגנים

  אנו, החתומים מטה מבקשים לרשום את  בננו / בתנו   לגני הילדים של מרכז וראייטי ירושלים

  פרטי הילד/ה

  שם משפחה

  שם פרטי

  זכר/נקבה

  מס' ת.ז

  תאריך לידה

  גיל בספטמבר2020

  פרטי ההורים

  הורה 1

  שם פרטי ומשפחה

  מצב משפחתי

  מספר ת.ז ( כולל סיפרת ביקורת )

  שנת לידה

  מקצוע / תפקיד

  טלפון בעבודה

  טלפון נייד

  טלפון חירום (במידה ולא ניתן לאתר את ההורים)

  הורה 2

  שם פרטי ומשפחה

  מצב משפחתי

  מספר ת.ז ( כולל סיפרת ביקורת )

  שנת לידה

  מקצוע / תפקיד

  טלפון בעבודה

  טלפון נייד

  טלפון חירום (במידה ולא ניתן לאתר את ההורים)

  האם קיימות בעיות בריאות/התפתחות מיוחדות?(פרט/י)

  מי רשאי להוציא את הילד/ה מהגן בסוף היום:

  בקשות מיוחדות:

  תלמיד:

  חתימה הורה 1:

  חתימה הורה 2:

  חוזה+הצהרת בריאות+תשלומי הורים+אישור צילום+אישור יציאה - להורדה לחץ כאן

  לוח חופשות תשפ"ב - להורדה לחץ כאן

  דף הסבר להורים מתכונת צהרון תשפ"ב - להורדה לחץ כאן