טופס הרשמה לגנים

  אנו, החתומים מטה מבקשים לרשום את  בננו / בתנו   לגני הילדים של מרכז וראייטי ירושלים

  פרטי הילד/ה

  שם משפחה
  שם פרטי
  זכר/נקבה
  מס' ת.ז
  תאריך לידה
  גיל בספטמבר 2020

  פרטי ההורים

  הורה 1

  שם פרטי ומשפחה
  מצב משפחתי
  מספר ת.ז ( כולל סיפרת ביקורת )
  שנת לידה
  מקצוע / תפקיד
  טלפון בעבודה
  טלפון נייד
  טלפון חירום (במידה ולא ניתן לאתר את ההורים)

  הורה 2

  שם פרטי ומשפחה
  מצב משפחתי
  מספר ת.ז ( כולל סיפרת ביקורת )
  שנת לידה
  מקצוע / תפקיד
  טלפון בעבודה
  טלפון נייד
  טלפון חירום (במידה ולא ניתן לאתר את ההורים)
  האם קיימות בעיות בריאות/התפתחות מיוחדות?(פרט/י)
  מי רשאי להוציא את הילד/ה מהגן בסוף היום:
  בקשות מיוחדות:
  תלמיד:
  חתימה הורה 1:
  חתימה הורה 2:

  חוזה+הצהרת בריאות+תשלומי הורים+אישור צילום+אישור יציאה - להורדה לחץ כאן

  לוח חופשות תשפ"ב - להורדה לחץ כאן

  דף הסבר להורים מתכונת צהרון תשפ"ב - להורדה לחץ כאן