תכנית טיפולית רב-מקצועית לילדים עם בעיות תקשורת (ASD / בספקטרום האוטיסטי).

התכנית הטיפולית נבנתה ע"י צוות רב-מקצועי במכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות ויושמה בו במהלך שנות עבודה רבות. בתכנית מטופלים ילדים עם קשיים בקשר ותקשורת עם משפחותיהם. במהלך השנים, התכנית התרחבה והתפתחה בהתאם לניסיון שנרכש, מחקרים ספרות מקצועית שפורסמו ומשובים שהתקבלו מההורים שהשתתפו בה.

מטרת התכנית לתת מענה מוקדם אינטנסיבי ומקיף ככל האפשר, לסייע בבניית תכנית טיפול אינדיבידואלית שתיתן מענה לצרכי הילד ומשפחתו. כמו כן, התכנית מהווה מקור לתמיכה הורית של המשפחות זו לזו.

התכנית היא כוללנית ורב-מקצועית, במסגרתה עובדים כצוות אנשי טיפול פרארפואי, רופא, פסיכולוגים ומטפלים רגשיים מנוסים בתחום התפתחות הילד בכלל ובעבודה עם ילדים בספקטרום האוטיסטי ומשפחותיהם בפרט.

אנשי צוות אלו עוסקים מזה שנים רבות גם כצוות מאבחן לילדים עם קשיים התפתחותיים שונים בכלל ותקשורתיים בפרט. לאורך כל השנים, הצוות לומד ומשתלם באופן אינטנסיבי בתחום ובגישה הטיפולית. תכנית זו מציעה התערבות רחבת היקף מול הילד, משפחתו וסביבתו החינוכית. אנו רואים בהורים את המטפלים העיקריים של הילד ועל כן העבודה המשותפת והאישית עמם היא תנאי הכרחי.

הגישה הטיפולית רואה בהתפתחות הילד תהליך בו מעורבים כל תחומי ההתפתחות במקביל (תקשורתי, שפתי, רגשי, תחושתי וקוגניטיבי) ומכאן חשיבותה הרבה של העבודה המשותפת והקשר הרציף בין כל אנשי הצוות. העבודה הצוותית כוללת ישיבות, מפגשי הדרכה צוותיים ומפגשי הדרכה של כל הלוקחים חלק בטיפול בילד. הילדים המשתתפים בתכנית הם בני שנתיים עד ארבע שנים, שאובחנו כאוטיסטים ומשולבים במסגרות חינוך רגילות או תצפיתיות.

כדי לענות על הביקוש שנוצר, פותחה במרכז וראייטי ירושלים גם תכנית המשך המספקת תמיכה טיפולית לילדים בגילאי 4-7 (גם הם משולבים בחינוך רגיל), בדגש על חיזוק המיומנויות והקשרים החברתיים. יום הטיפולים המרוכז בתכנית זו מתבסס על עבודה בקבוצות שמבססות חברות ומשחק משותף. שתי התכניות פועלות במתכונת שנתית (יולי – ספטמבר) והן כוללות 3 חלקים עיקריים:

1. יום טיפולים מרוכז פעם בשבוע.

2. ייעוץ והדרכה להורים.

3. ליווי והדרכה בגנים בהם שוהים הילדים.

מימון התכניות מתבצע על-ידי שלושה גורמים: סל הבריאות המקדם של משרד הבריאות, השתתפות הורים ומרכז וראייטי ירושלים. [/learn_more]