הנהלת מרכז וראייטי ירושלים מודיעה להורים כי עליהם להיות קשובים לחדשות במהלך הימים רביעי עד שישי.

 

 

במידה והתחזיות יתממשו ושלג יחל לרדת נפעל על-פי הוראות העירייה ונקיים את ימי הלימודים בהתאם.

 

 

במקרה של ירידת שלגים בלילה ופרסום הודעה על ידי העירייה על שינויים במהלך הלימודים – גני מרכז וראייטי ינהגו בהתאם להודעה ובכל מקרה יעדכנו את הורי הגנים באמצעות תכתובת במייל.